Meny

Språk

Webmaster


Velkommen!
Språk- og oversettingstjeneste (SOT) er et lite oversettingsbyrå som har spesialkompetanse i tysk språk. 

Vi påtar oss oversettelser fra tysk til norsk og motsatt, og fra engelsk, dansk og svensk til norsk. I tillegg tilbyr vi korrektur, språkvask og produksjon av forskjellige typer norsk- og tyskspråklige tekster og Internett-sider.


Språk- og oversettingstjeneste ble etablert av to høyskoleutdannede fagoversettere i 1997 og leverer i dag tjenester til norske industribedrifter, eksport- og importfirma, forlag, teleselskaper, reklamebyråer og oversettingsbyråe.

Høy kvalitet

Vi har et nært samarbeid med våre kunder og rådfører oss underveis med kunder og kolleger om spesielt vanskelige punkter i en tekst. Det er også vanlig at en av oss eller en annen oversetter leser korrektur på hele teksten etter ferdigstillelse.
Alle oversettelser gjennomgår dessuten en nøye vurdering av terminologi og konsekvent bruk av faguttrykk.


Vi har et godt nettverk av kompetente og kvalitetsbevisste morsmålsoversettere og translatører. For å sikre høy kvalitet på sluttproduktet, bruker vi kun medarbeidere som oversetter til sitt morsmål.

Rask levering med moderne utstyr

Rask levering etter ønske, per e-post, på diskett eller utskrift. Vi benytter moderne, kraftige datamaskiner og leverer stort sett på MS Word-filer.


Sammen med våre kunder arbeider vi mot samme mål –
levere et kvalitetsprodukt.

topp